2. Wilhelm Yönetiminde Almanya

Alman İmparatoru II. Wilhelm 1888 yılında tahta geçmişti. Hemen tepki gösteren otoriter bir karakteri vardı, 1890’da Almanya‘nın birleşmesini kan ve kılıçla sağlayan Otto von Bismarck’ın düşüşünü destekledi. II. Wilhelm kendi kişiliği etrafında bir iktidar oluşturdu.

Yeni Başbakan Leo von Caprivi liberal bir görüşe sahip generaldi, sömürgeci maceralarla dolu politikaya karşıydı ve sosyal demokratların onayı ile yürürlüğe konulan ölçülü sosyal yaşama ve onamaya dayalı iç dengeyi sağlamaya taraftardı. Ama Caprivi’nin istekleri İmparator’un istekleriyle çelişiyordu. 1894’te Caprivi’nin yerine daha ılımlı (1894-1900) Chlodwig von Hohenlohe geçti. Wilhelm böylece Almanya’nın dış politikasında kararlı damgasını vurabilirdi. Almanya dışarıdaki bakanlığı sayesinde de ününü tanıtabilirdi ama aynı zamanda da bir dünya politikası elde edebilirdi. Kıtanın ve sömürgelerin en güçlü devleti olabilirdi. Bernhard von Bulow ve Theobald von Bethmann Hollweg adlı başbakanların yönetimi altında (1900-1909) Kayser Wilhelm’in sadık taraftarları da öfkeli milliyetçiliği destekliyorlardı.

2. Wilhelm Yönetiminde Almanya
2. Wilhelm Yönetiminde Almanya

Diğer ülkelerdeki Almanları bir bayrak altında toplamak, yani aynı soydan, kökten gelen Almanlarla birleşmek istiyorlardı. “Büyük Almanya” doğuya, Polonya’ya, Rusya’ya doğru genişleyen bir Almanya olacaktı. Ağır endüstri ve ekonomik baskılarla isteklerini yerine getirmek isteyen Wilhelm, Alman politikasında imparatorluktan çok, askerî ve otoriter karakterini ortaya koyuyordu.

Böylelikle Alman Sosyal Demokrat Parti giderek dışlanıyordu, ama parti buna rağmen seçimlerinde oylarını artırıyordu. 1912 yılında Reichstag‘ı bölerek oyların yüzde 35’ini almıştı. Ama alt kamaranın gücü döndürülmüştü ve yüksek kamara, hükümet, askeri kumandanlar ve imparator erkânı tarafından etkisiz hale getirilmişti. Almanya’da Nazizmin Ortaya Çıkışı 2. Wilhemn dönemindeki polititikaların etkisiyle daha da kolaylaştı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir