Ay Takvimi Nedir?

Ay takvimi kavuşum aylarından oluşmuş bir yılı temel alan tarihleme sistemidir. Kavuşum ayı, Ay’ın evrelerinin tam bir çevrimi tamamlayabilmesi, başka bir deyişle, örneğin yeni aydan yeni aya gelmesi için geçen süredir ve bir güneş yılında (mevsimlere bağlı yıl) yaklaşık 12,37 kavuşum ayı vardır. Bu nedenle, Ay takviminin, mevsimlere göre düzenlenmiş güneş yılıyla uyuşmasını sağlamak için, bu takvime belirli aralıklarla gün eklemek gerekir.

Ay takvimi nedir?
Ay takvimi nedir?

Tamamıyla Ay evrelerinin yinelenmesine dayanan ilk takvimi geliştirenlerin Sümerler olduğu sanılmaktadır. Sümer – Babil ayı, yeni ayın gökyüzünde ince bir ayça biçiminde belirmeye başladığı ilk gün başlıyordu. Sümer takvimini güneş yılma uydurmak için bu takvime bir artık ay eklenirdi; ama bu eklemeler, kralın müneccimleri ay takviminin mevsimlerden çok ayrı düştüğünü fark ettikleri zamanlarda, gelişigüzel biçimde yapılırdı. İÖ 380’den başlayarak bu eklemeler belirli kurallara bağlandı ve 19 yıllık bir dönem içinde belirli aralıklarla 7 artık ay eklenmesi kararlaştırıldı. Yunan astronomları da ay ve güneş yıllan arasında uyumu sağlamak amacıyla kurallar koydular. Roma cumhuriyet takviminin Yunanlıların ay takviminden alınmış olduğu sanılmaktadır.

Ay takvimi nedir?
Ay takvimi nedir?

Bazı dinsel topluluklarda bugün hala ay takvimi kullanılmaktadır. İÖ 7 Ekim 3761’de başladığı varsayılan Musevi takvimi bunlardan biridir. Musevilerin dini yılı sonbaharda başlar ve almaşık olarak 30 ve 29 gün çeken 12 aydan oluşur. Bu takvimde her 19 yıllık dönem içinde, 30 günlük bir ay eklenmiş 7 artık yıl vardır. Müslüman ülkelerde kullanılan Hicri takvim de gene bir ay takvimidir. Hicret’i, yani Hz. Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göç için yola çıktığı İS İS Temmuz 622 tarihini başlangıç alan bu takvimde, takvim yılı ne mevsimlik yıl arasındaki uyumu sağlamak için herhangi bir düzenleme yapılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir