Ay’a Tapınma Nedir?

Ay’a tapınma, Ay’a, Ay’daki bir tanrıya, Ay’ın kişileştirilmış bir betimine ya da simgesine tapınma ya da büyük saygı gösterme. Ay’ın kutsal sayılması, yaşamın ve evrenin temel düzeni ile ilişkilidir. Çeşitli çağlarda ve kültürlerde yaygın bir olgu olan Ay’a tapmak, zengin bir simge ve söylence kaynağı olmuştur.

Bu kültürlerde Ay, evrenin ritmik düzeninin bir parçası sayılır ve yaşamla ilgili tüm değişiklikleri onun yönettiğine inanılır. Ay’ın gökyüzünde kaybolduğu ve yeniden ortaya çıktığı çevrim süreci, Ay ile ölüler ülkesi, ruhların ölümden sonra yükseldiği yer ve yeniden doğuş gücü arasında kurulan yaygın ilişkinin temelini oluşturur. Bu çevrimin düzenliliği de gene Ay ile yazgı arasında bağlantı kurulmasına yol açar.

Ay'a tapınma nedir?
Ay’a tapınma nedir?

Ay ile ilgili söylenceler, özellikle Ay’ın gözden kaybolduğu dönemlere, yani çevrimsel hareketi sırasındaki üç karanlık gün ile Ay tutulmalarına ağırlık verir. Bu iki olgu da çoğunlukla Ay’ı yutan ya da öldüren, ardından da onu karnından dışarı çıkaran ya da ona yeniden can veren bir ejder ile Ay arasındaki çatışma biçiminde yorumlanır. Ay’ın görünmediği dönem, yeni bir etkinliğe ya da yaratıcı bir işe (örneğin ekim ya da cinsel ilişki) girişmeye karşı sıkı yasaklan gerektiren bir kötülük dönemi sayılır. Bazı yerlerde, Ay’a tapma ayinlerinde, Ay’a saldırarak yok eden varlığı ürkütmek amacıyla gürültülü sesler çıkanlır.

Ay ile ilgili kutsal varlıklara, Ay’ı ve çevrimlerini kişileştiren tanrı ve tanrıçalara sık rastlanmaz. İlkel avcı kültürlerinde Ay, çoğunlukla erkek sayılır ve özellikle kadınlar için kötü ya da tehlikeli görülür. Tarım toplumlarında ise, Ay genellikle dişi kabul edilir ve bitki örtüsündeki çevrimsel sürecin iyilik dolu yöneticisidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir