Balıklar Elektrik Üretir Mi?

Elektriğin keşfi insanlık tarihinin en büyük buluşlarından biridir. Elektriğin keşfinden sonra yaşam biçimimiz değişikliğe uğradı; buna bağlı olarak buzdolabı, televizyon vesaire birçok modern ürünler hayatımıza girdi. Halbuki insanlığın bu yeni keşfini elektrikli yayın balığının, binlerce yıldır üretip silah olarak kullanmakta olduğunu biliyor muydunuz?

Balıklar Elektrik Üretir Mi?
Balıklar Elektrik Üretir Mi?

Elektrikli yayın, doğadaki bir balık çeşididir; elektrik ürettiği ona için bu isim verilmiştir. Elektrikli yayın balığının, yumuşak başının iki tarafında, elektrik akımı çıkartan iki organı bulunur. Bu organlardan çıkarttığı elektrik akımı sayesinde, avını sersemletir veya öldürür, sonra da karnını doyurur ve yaşamını devam ettirir.

Elektrikli yayın balığının elektrik üreten organlarının olmasının bir nedeni de, düşmanlarına karşı kendisini savunmasıdır. Zira verdiği şok, o derece kuvvetlidir ki, değil bir balık, bir insanı dahi öldürebilecek yüksekliktedir. Elektrikli balıklardan en güçlüsü elektrikli yılan balıklarıdır. Bu balıkların ortalama voltajları 350’dir. Bundan 200-300 voltluk bir dış akım meydana gelir ki, bir atı devirmeğe, insanı bayıltmağa yeterlidir. Doğada 90 santimetre boyunda, 650 voltluk deşarjı olan bir yılan balığına rastlanmıştır. Bu voltaj, şimdiye kadar tespit edilenlerin en yükseğidir. Elektrikli yılan balığı daima doğru akım meydana getirir. Balığın ön ucu, arkaya nazaran pozitiftir. Elektrikli yılan balıkları, doğanın kendilerine bahşettiği özel elektrik üreten cihazlarını, son derece usta bir fizikçi gibi kullanırlar.

Elektrikli yılan balıkları verdikleri şoklarla, küçük balık ve kurbağaları sersemletip yutarlar. Onların elektrik organları, omurgasının yanlarında olup, uzunluğunun beşte dördünü kaplamaktadır. Bunlar değişmeğe uğramış kas maddesinden meydana gelmişlerdir. Yılan balığının elektrik cihazları sütun gibi arka arkaya dizilmiş levhalardan oluşmaktadır. Bu levhalar 7000 adet civarındadır. Bunun dışında elektrikli yılan balığının kendi elektriğinden ve hemcinsi diğer elektrikli yılan balıklarının elektriğinden zarar görmeme gibi bir özelliği bulunmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir