Etiket Arşivleri: tüketim toplumu

1929 Ekonomik Krizi

XX. yüzyılın başına kadar ABD’nin sanayileşmesi yabancı sermaye girişiyle desteklenmişti. Birinci Dünya Savaşı sonunda ABD dünyanın en önemli alacaklısı durumuna gelmişti. Wall Street bankaları dünyanın en önemli finans kaynağına dönüşmüşlerdi. Bunun yanında dolar uluslararası değişimlerde birinci planda bîr rol oynuyordu. Savaşın hemen sonrasındaki kısa bir duraklama döneminden sonra ABD, 1929 …

Devamı »

ABD Sanayi Devrimi

Amerika Birleşik Devletleri, Güney – Kuzey Savaşından sonra kendini bütünüyle ekonomik gelişmeye vermişti. Avrupa’daki karışıklıklardan uzak oluşu ABD için büyük bir avantajdı. Savaşlarla ekonomisi ve insan gücü yıpranmamıştı. Sahip olduğu avantajlar Amerika’da Sanayi Devrimi başlangıcı için yeterli şartları oluşturuyordu. Atılım içinde olan kapitalist bir ülkeydi. XX. yüzyılın başında ABD, büyük …

Devamı »

Tüketim Toplumunun Ortaya Çıkışı

1920’li yıllarda, Amerikan toplıımunun önemli bir bölümü Avrupa toplumlarının ancak XX. yüzyılın ikinci yarısında tanıyacakları modernleşme ile tanıştı. Tüketim toplumu, orta sınıfa mensup oldukça çok sayıda kişi, sayısız tüketim malına hücum ediyordu: otomobil, radyo, telefon, elektrikli ev aletleri, hazır giyim, ambalajlı gıdalar. Bu dönüşüm büyük bir ekonomik gelişmenin sonucuydu. 1920 …

Devamı »