Evet ve Hayır Kelimeleri Nereden Geldi?

Sadece Türkçe’de değil hemen tüm dillerde insanların konuşurken en çok kullandığı Sözcükler “evet”, diğeri “hayır“dır. Bu iki önemli sözcüğün gerçekte hayatımızın gidişatında çok önemli etkisi vardır. Acaba, bu iki önemli kelimenin Türkçe’ye köken olarak nereden geldiğini merak ettiniz mi?

Evet ve Hayır Kelimeleri Nereden Geldi?
Evet ve Hayır Kelimeleri Nereden Geldi?

“Evet” Türk Dil Kurumu Türkçe sözlüğe göre; “Öyledir” anlamında doğrulama ve tasdik, ayrıca konuşma arasında cümlenin olumlu anlamını pekiştirmek amacıyla kullanılır. İsmet Zeki Eyüboğlu’nun hazırladığı Türk Dili’nin Etimoloji Sözlüğü’ne göre bir işi, bir eylemi onaylama, uygun bulma anlamındaki evet sözcüğü, orta Farsçanın 3. yüzyıldan 10. yüzyıla dek kullanılan biçimi olan Pehlevi dilinden dilimize geçmiştir. Pehlevice “avad”, Asya Türkçesine “uvat”, “ovat” biçiminde geçti. Eski Farsçada avatha olarak kullanıldı.

Hayır sözcüğü ise Arapça “hayr”dan geliyor. Bu sözcüğün Türkçede biri olumlu biri olumsuz iki anlamı var: Birisi iyilik, yardım, diğeriyse olmaz, değil anlamlarını taşıyor. Hayır’ın kökü Türkçe değil ve ne yolla hem iyilik, hem de olmaz, değil anlamlarını kazanmış olduğu açıklanamıyor. Türk Dil Kurumu sözlükte “Yok öyle değil, olmaz”anlamında onamama, inkar kelimesi ile olumsuz cümlelerdeki olumsuz anlamı pekiştirme amacıyla kullanılır. Sözlüğe göre kelimenin bir diğer anlamı da “iyilik, karşılık beklemeden yapılan yardım” dır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir