Hayatta Dengeyi Yakalamak

Dengeli bir hayat yaşamak için, “dengesizliklerimize” hitap edebilmeye ihtiyacımız vardır. Diğer bir yandan, dengesizliklerimize pek fazla kafayı takmak istemeyiz. Problemlerimizi inkar etmek de istemeyiz sadece onların üzerimizde oluşturdukları gerçek etkiyi bilmezden geliriz. Denge, problem çıktığı zaman onlarla ilgilendiğimizde ve günlük hayatımız esnasındaki sürekli geri bildirimlerin kullanımıyla yakalanabilir. Bunlar kendi içimizden ve dışımızdan bize gönderilen ipuçlarıdır. Böylece Hayatta Dengeyi Yakalamak için adım atmış olur, kendimizi yetiştirebilir ve kendimizle bağlantıya geçebilir sonuç olarak da, başka insanlara, özellikle çocuklarımıza yardımımız dokunur.

Dengesizliklerimizi belirlediğimiz zaman, farklı düzeylerde yetişmekte olan çocuklarımızın dengelerini sağlayabilmeleri için de yolu açmış oluruz. Hayat bir dizi uyum çalışmasından başka bir şey değildir. Ya dengesizlik gördüğümüz alanlara erken müdahale ederiz veya onların bize hastalık veya çatışma olarak isabet etmelerini ve iyice işlemez hale gelmelerini bekleriz.

Hayatta Dengeyi Yakalamak

Aynı zamanda, cesur olun. Kendinizi suçlamak yerine, ki bu size sadece yeni problemler getirir, alıştırma süreci boyunca, yeniden kendinize gelme ve bütünlüğü sağlama yolunda kendinizi güçlendirmeye bakın.

Kendimizde var olan güçlerin ve zayıflıkların farkında olarak, uygun aksiyonu gösterebiliriz. Bu, bizim kişisel tatminimizi sağlama ve iyileştirme seyahatimizin bir parçasıdır. Kendimiz ve çocuklarımız için bir yoldur. Çocuklar kendilerine ait seyahatlerini yapıyor da olsalar, bizim ilgi alanımız içinde oldukları zaman onların yollan i bir şekilde bizimkiyle kesişir.

İletişim yeteneği mizi geliştirmek, Ömür boyu sürecek bir aktivitedir. Deneyimlerimizden, gözlemlerimizden ve çalışmalarımızdan ortaya çıkar. Bu kitap sizi, daha iyi bir iletişim için yeni duyarlılıklar, yetenekler ve yaklaşımları kazanmaya ve aile sorunlarını çözümlemeye yönlendirebilir. Bu süreçte, kendinizin fazlasıyla farkında olacaksınız, kazanımlarımızı daha çok kendi üzerinizde yansıtacaksınız ve daha dengeli olacaksınız. Bunlar sizin etrafınıza da yayacağınız şeylerdir. Özelde çocukların gelişimi iletişim yetenekleri ve yaratıcı düşünceleri üzerinde daha pozitif etkileriniz olabilir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir