İtalyan Fasizminin Ortaya Çıkışı

Faşizm ilk çıkışını, İtalya’nın devrimci grev dalgalarıyla sarsıldığı bir dönemde yaptı. Mart 1919’da kurulan Benito Mussolini’nin fascio’leri (silahlı birlikler), önceleri milliyetçi propagandaların içinde yer alan ajitatör gruplardı. Daha sonra bunlar, sosyalist yöneticilere ve sendika sorumlularına karşı cezalandırma eylemleri düzenlediler. Kasım 1921 “de Faşist Milli Parti “yi (PNF) kurduğu zaman Mussolini’nin arkasında yaklaşık 200.000 parti üyesi, 35 milletvekili ve iktidara adaylığını desteklemek için gücünü kullanmaktan çekinnmeyeceği etkili bir milis ordusu bulunuyordu. Buna rağmen faşistler, komünistlerin ilerlemesinden korkan monarşinin ve liberal burjuvazinin desteğiyle hükümete girdiler.

İtalyan Fasizmi Ekim 1922’de Mussolini “Roma’ya Yürüyüş”ü düzenlediğinde, Kral İH. Vittorio Emanuele, başkentte olağanüstü durum ilan etmeyi reddederek, faşistlerin yasal görünümlü şiddet gösterilerine izin verdi. Ertesi gün, Mussolini’ye, resmî olarak 31 Ekimde açıklanacak olan hükümeti kurma yetkisi verdi. Böylece hükümet başkanı olarak Mussolini, Roma’da yeni şiddet olaylarına girişen “Siyah Gömlekliler”in geçidine izin verebilecekti.

İtalyan Fasizminin Ortaya Çıkışı
İtalyan Fasizminin Ortaya Çıkışı

İki meclis tarafından tam yetkiyle donatılmış olan hükümet, yeni rejimin temellerini atacak yoğun bir kanun çıkarma işine girişti. Millî güvenlik gerekçesiyle gönüllü milis ordusunun ve Faşizm Büyük Konseyi‘nin (Gran consiglio) kurulması, Giovanni Gentile’nin öğretim reformu ve Giacomo Acerbo tarafından hazırlanan seçim yasasının benimsenmesi, devletin “faşistleştirilmesi konusunda atılan temel adımlar oldu.

1924 yılı sonunda, rejimin temelleri yine de rahatsız görünüyordu. 6 nisan seçimlerinde Mussolini tarafından verilen liste kesin çoğunluk sağlamasına rağmen, 10 haziran 1924’te sosyalist Giacomo Matteotti’nin öldürülmesinin ateşlediği hoşnutsuzluk havası, hükümeti zor duruma sokuyordu. Mussolini meclis çalışmalarını askıya aldı, faşist olmayan sendikalarla sol partileri yasaklayarak liderleri hakkında kovuşturma açtırdı. Ancak basının büyük bir bölümünün ve kamuoyunun saldırılarına maruz kaldı. Ancak monarşinin, ordunun, sanayicilerin ve büyük toprak sahiplerinin desteği rejimin bu krizi aşmasını sağladı.

30 ocak 1925’teki konuşmasında Mussolini tarafından otoriter rejimin dönüm noktası olan “faşizm yanlısı” kanunlar ilan edildi. Yönetimdekilerin iktidarını güçlendiren bu kanunlarla, taşranın ve bucakların idaresi seçim sisteminden çıkarıldı, örgütlenme ve basın özgürlüğü ortadan kaldırıldı, bütün muhalif partiler dağıtıldı ve cezalandırma ve baskı ile görevli kılınan iki faşist kurum oluşturuldu: Devlet Savunması Özel Mahkemesi ile Antifşizmi İzleme ve Cezalandırma Kuruluşu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir