Ekonomi

Yirminci Yüzyıl Başlarında Fransa

1870 yılında Fransa‘da III. Cumhuriyet dönemi yaşanırken, Avrupa hala kuvvetli bir krallık, imparatorlukla çevriliydi. Yüzyılın başlarında Yahudi asıllı kumandan Alfred Dreyfus casusluk suçuyla haksız yere cezalandırılmıştı. Bu olayla Fransa’da iki grup oluşmuştu. Olay, ünlü yazar Emile Zola‘nın 1898 yılında yazdığı Suçluyorum (J’accuse) adlı mektubuna konu olmuştu. Tarihe Dreyfüs Olayı olarak …

Devamı »

New Deal Politikası Nedir?

New Deal Politikası 8 kasım 1932’de, 1929’dan beri New York eyaletinin başkanı olan demokrat Franklin D. Roosevelt, ABD başkanlığına seçildi. İşsizliğe ve üç yıldır ülkeyi felce uğratan krize karşı acil önlemler alarak savaşmak için, hükümet ile vatandaşlar arasındaki ilişkileri yeniden düzenleyen New Deal (Yeni Düzen) planını ortaya attı. Başkanın bütün …

Devamı »

Büyük Dünya Bunalımının Sonuçları

1929’daki borsa iflasından sonra Amerikan ekonomisini sarsan “Büyük Dünya Bunalımı” sanayileşmiş diğer ülkelere de sıçradı ve sadece iki yıl içinde bütün dünyayı sardı. Kriz kapitalist dünya ekonomisini çöküşün eşiğine getirdi. 1929 ve 1931 yılları arasında, dünya ticareti üçte bir oranında azaldı, Amerika’nın ihracatı yüzde 60 ve İngiltere’nin ihracatı yüzde 50 …

Devamı »

1929 Ekonomik Krizi

XX. yüzyılın başına kadar ABD’nin sanayileşmesi yabancı sermaye girişiyle desteklenmişti. Birinci Dünya Savaşı sonunda ABD dünyanın en önemli alacaklısı durumuna gelmişti. Wall Street bankaları dünyanın en önemli finans kaynağına dönüşmüşlerdi. Bunun yanında dolar uluslararası değişimlerde birinci planda bîr rol oynuyordu. Savaşın hemen sonrasındaki kısa bir duraklama döneminden sonra ABD, 1929 …

Devamı »

ABD Sanayi Devrimi

Amerika Birleşik Devletleri, Güney – Kuzey Savaşından sonra kendini bütünüyle ekonomik gelişmeye vermişti. Avrupa’daki karışıklıklardan uzak oluşu ABD için büyük bir avantajdı. Savaşlarla ekonomisi ve insan gücü yıpranmamıştı. Sahip olduğu avantajlar Amerika’da Sanayi Devrimi başlangıcı için yeterli şartları oluşturuyordu. Atılım içinde olan kapitalist bir ülkeydi. XX. yüzyılın başında ABD, büyük …

Devamı »

Almanya’da Nazizmin Ortaya Çıkışı

Almanya’da siyasi ve toplumsal güçler arasındaki dengenin bozulması ve 1920’li yılların başında Alman ekonomisinin felce uğraması Nazizmin Ortaya Çıkışı nı ve Nazilerin iktidara gelişini hazırladı. 1950’lu yılların başında, işsizlik rekor seviyeye yükselmiş, devlet teşebbüslerinin zararları katlanarak artmış ve güvensizlik duygusu Weimar Cumhuriyeti’nin kurumlarını ve demokrasiyi giderek büyüyen bir küçümsemeyle algılayan …

Devamı »

Tüketim Toplumunun Ortaya Çıkışı

1920’li yıllarda, Amerikan toplıımunun önemli bir bölümü Avrupa toplumlarının ancak XX. yüzyılın ikinci yarısında tanıyacakları modernleşme ile tanıştı. Tüketim toplumu, orta sınıfa mensup oldukça çok sayıda kişi, sayısız tüketim malına hücum ediyordu: otomobil, radyo, telefon, elektrikli ev aletleri, hazır giyim, ambalajlı gıdalar. Bu dönüşüm büyük bir ekonomik gelişmenin sonucuydu. 1920 …

Devamı »