Yönetim ve Kariyer

2. Wilhelm Yönetiminde Almanya

2. Wilhelm Yönetiminde Almanya

Alman İmparatoru II. Wilhelm 1888 yılında tahta geçmişti. Hemen tepki gösteren otoriter bir karakteri vardı, 1890’da Almanya‘nın birleşmesini kan ve kılıçla sağlayan Otto von Bismarck’ın düşüşünü destekledi. II. Wilhelm kendi kişiliği etrafında bir iktidar oluşturdu. Yeni Başbakan Leo von Caprivi liberal bir görüşe sahip generaldi, sömürgeci maceralarla dolu politikaya karşıydı …

Devamı »

Yirminci Yüzyıl Başında İtalya, İspanya ve Portekiz

Yirminci Yüzyıl Başında İtalya, İspanya ve Portekiz

İtalya’da da yeni yüzyıl, endüstriyel atılım anlamına geliyordu. Büyük Britanya ve Fransa ise İtalya’ya nazaran daha geç kalmıştı bu konuda. Giovanni Giolitti, İtalyan politikasına ve sosyal hayatına hükmeden kişiydi. Bu yüzden bu döneme “Giolittiana Çağı” diyorlardı. Giolitti politikası, liberal kuralların esnek katılımcılığı üzerine kurulmuştu, sınırlı reformcu proje etrafında geniş, birlikçi …

Devamı »

Yirminci Yüzyıl Başında İskandinav Ülkeleri

Yirminci Yüzyıl Başında İskandinav Ülkeleri

Yirminci Yüzyıl Başında ve XVIII. yüzyılın son yıllarında, İsveç’in hızla modernleşmesi ve koruyucu bir politikanın izlenmesi için gelen baskılar nedeniyle İsveç ve Norveç arasında bazı farklılıklar oluştu. İsveç’in korumacı bir politika istemesine rağmen, Norveç’in isteği serbest bir rejimdi. Çünkü Norveç ekonomisi, balık ve kerestecilik gibi alanlara dayanıyor ve doğal kaynaklarının …

Devamı »

Yirminci Yüzyıl Başında Latin Amerika Ülkeleri

Yirminci Yüzyıl Başında Latin Amerika Ülkeleri

1900’lü yılların ikinci yarısından itibaren Latin Amerika, Amerika Birleşik Devletleri’ne ve Büyük Britanya’ya bağlı kalmadan bir gelişme gösterebildi. Geleneksel tarımdan pazar ekonomisine geçmeleri, yavaş yavaş büyüyen endüstri, demiryollarının yapımı, limanlar ve sosyal yaşantının modernleşmesi bu gelişmenin göstergeleriydi. Bunların yanında Avrupa’dan gelen göçmenlerle beraber nüfusta hızlı bir artış meydana geliyordu ve …

Devamı »

Çin’de Yabancı Etkisi ve Japon Emperyalizmi

Çin'de Yabancı Etkisi ve Japon Emperyalizmi

Çin‘de yabancılar ülkenin hayati önem taşıyan ekonomik durumuna (maden, ticaret, demiryolu) hakimken, Çin çekinerek reformlar yapıyordu: 1898 yılında “100 Günlük Harekât” adı altında İmparator Guangşü tarafından okulların modernleşmesi ve demiryolunun gelişmesi öngörülmüştü. Her ne kadar yöneticiler bu duruma karşı da gelseler de, bu tavırları boşa gitmişti. Çin’de yabancıların işlere karışması …

Devamı »

Osmanlı İmparatorluğu’nun Dağılması

Yenilgiyle sonuçlanan Büyük Savaş sonunda Büyük Britanya ile imzalanan Mondros Mütarekesi ağır şartlarla doluydu. Türkiye’nin hayat damarları olan Çanakkale ve İstanbul boğazları işgal ediliyordu. Osmanlı ordunu hemen terhis edilecek, silah, teçhizat ve diğer silahlar denetim altına alınacaktı. Bütün haberleşme kontrol altına alınarak, küçük gemiler dışındaki bütün donanma galip devletlere teslim …

Devamı »

İtalyan Fasizminin Ortaya Çıkışı

Faşizm ilk çıkışını, İtalya’nın devrimci grev dalgalarıyla sarsıldığı bir dönemde yaptı. Mart 1919’da kurulan Benito Mussolini’nin fascio’leri (silahlı birlikler), önceleri milliyetçi propagandaların içinde yer alan ajitatör gruplardı. Daha sonra bunlar, sosyalist yöneticilere ve sendika sorumlularına karşı cezalandırma eylemleri düzenlediler. Kasım 1921 “de Faşist Milli Parti “yi (PNF) kurduğu zaman Mussolini’nin …

Devamı »