Meksika Devrimi

Değişik tarzdaki yönetimler Meksika’da 1910 – 1917 yılları arasında 20. yüzyılın ilk devrimini başlattı. İlk liberal reformları uygulayan Başkan Benito Juârez (1872) öldükten sonra, yerine geçen General Porfirio Diaz rejiminde ayaklanmalar olmaya başlamıştı. Porfirio Diaz, büyük toprakları ele geçirip, buraları kendi yönetmek istiyordu ve çiftlikleri (hacierıdas) yaymak niyetindeydi. Bu durumda çok büyük bir haksızlık doğdu: 8 000 büyük toprak sahibi toprakların 10’da 9’unu elinde bulunduruyordu ve nüfusun yüzde 96’lık kısmı bir iş yapmaktan yoksun bırakılıyordu. Diaz, altyapıyı oluşturdu ve madenlerden, petrol satışından çok büyük yabancı sermaye birikimi yarattı. Dengeli rejimini liberal bir yüz uydurarak devam ettiriyordu. Meksika’da Diaz döneininde demiryollarının gelişimiyle ulusal pazar gelişme imkanı buldu. Madencilik, ticaret ve sanayi hızla gelişti. Ancak bu gelişme 1911 yılındaki Meksika Devrimi nin hazırlayıcısı oldu.

Pancho Villa ve Emiliano Zapata

Liberal güçler ve köylerdeki ayaklanmalar 1910 yılı seçimlerinde Francisco Madero etrafında toplanmıştı. Modero, daha çok orta kesim ve köylüler adına haksızlığa karşı savaşıyordu. 1911 mayısında Diaz Madero’nun gücünü düşürmek zorunda kaldı. Bir savaş sonrasında bütün köylüler silahlandı ve kuzeyde Kumandan Pancho Villa ve güneyde Emiliano Zapata’nın gücü altında toplandılar. Amaç köylülere topraklarını geri vermekti.

Meksika Devrimi

Gelen gelişmelerle General Huerta 1913 yılının şubat ayında düzenlediği bir darbe sonucunda Madero’yu öldürdü. 1914 yılında ABD’nin askeri müdahalesi ve diğer olaylar, ilk olarak federallerle yenilikçiler arasında bir savaşı başlattı, sonra bunlarla anayasacılar arasında savaş patlak verdi. Zapata’nın askerleri ve Villa bu savaşta galip geldi. Anayasal düzenleme taraftarı olanlar 1917’de işçi hareketlerinin sonucunda yeni bir anayasaya karar verdiler. Ama bu sosyalist eğilimli anayasa uygulanamadı.

Yeni Meksika’nın sosyal kimliği biraz daha büyümüş olarak tekrar çizildi: çalışma saatleri 8 saate indirildi, maaşlar tekrar düzenlendi. Venustiano Carranza ve Alvaro Obregon başkanlıklanyla (1917-1920) iç savaş dönemi bitmişti ve normalleşme başlamıştı; Zapata ile Villa da öldürülmüşlerdi. Böylelikle devrim prensipleriyle birlikte, yeni çiftçi reformu geliyordu. Bu ayaklanma binlerce ölüme sebep olmuştu.

Bu kadarla da kalmıyordu, devrim Meksika’nın oligarşik dengesini bozmuştu ve yeni demokratik fikirlere açılmasını sağlamıştı. Aydınlar eski yerli kaynaklarının kullanılmasından yana bir tutum benimsediler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir