Tüketim Toplumunun Ortaya Çıkışı

1920’li yıllarda, Amerikan toplıımunun önemli bir bölümü Avrupa toplumlarının ancak XX. yüzyılın ikinci yarısında tanıyacakları modernleşme ile tanıştı. Tüketim toplumu, orta sınıfa mensup oldukça çok sayıda kişi, sayısız tüketim malına hücum ediyordu: otomobil, radyo, telefon, elektrikli ev aletleri, hazır giyim, ambalajlı gıdalar. Bu dönüşüm büyük bir ekonomik gelişmenin sonucuydu. 1920 ve 1929 yıllan arasında, Amerika Birleşik Devletleri’nin Milli geliri yüzde 43, sanayi üretimi yüzde 45 ve verimliliği de yüzde 55 oranında arttı. 1914’te Ford tarafından gündeme getirilen montaj zinciri gibi yeni seri üretim metotları, üretim maliyetlerini azalttı ve böylece ücretlerin alım gücünün yükselmesi sağlanmış oldu.

Ancak herkes refahtan aynı şekilde yararlanamıyordu. Gelirleri ortalama gelirle aynı oranda yükselen işçiler ve çiftçiler pek azdı. Bununla beraber, tüketim hızla artıyor ve kentlilerin yaşam şeklini köklü bir biçimde değiştiriyordu. Bu değişim, çağın en önemli belirtisi olarak gö-rünüyordu.

Tüketim Toplumunun Ortaya Çıkışı

Çağdaşların gözünde, yeni bir medeniyet doğmak üzereydi: “tüketim toplumu”. Bu etki, modernleşme kavramının, yapıtaşlarından biri olan kitle iletişim araçları tarafından sunulma, şişirilme ve yüceltilme yoluyla da desteklendi. Tüketim maddeleri nin dağıtımı, bu olaydan özellikle görsel ve işitsel ortak bir kültür yaratma çabasında olan yeni iletişim araçlarının gelişimiyle paralellik gösteriyordu.

Tüketimi teşvik eden iletişim araçları arasında sinema ve radyo birinci sırada yer alıyordu ama aynı zamanda popüler gazeteler ve ünlü dergiler, reklamlardan ve pazarlamadan bahsetmeden şehir hayatını değiştiriyor ve yeni tüketim toplumunun ortak kültürü konusunda bariz şekilde belirleyici oluyorlardı. Özellikle kitle toplumunda yalnızca kolektif davranış modelini değil ama aynı zamanda demokrasinin daha gelişmiş bir şeklini gören endüstri ve medya sektöründe çok sayıda Amerikalı vardı. Ancak, birçok Avrupalı entelektüel gelişime endişeli bir gözle bakıyordu. Çünkü orada sosyal farklılıkları ortadan kaldıracak, kişisel yaratıcılığı yok edecek, çeşitli özellikleri olan bir toplumu anonim bir kitleye dönüştürecek bir eşitleme gücü görüyorlardı.

Günümüzde alışveriş çılginlığı olarak da kendini gösteren tüketim toplumu özellikleri ülkemiz dahil, bir çok ülkede kendini göstermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir