Versailles Antlaşması ve Sonuçları

Avrupa haritasını belirleyen ve yeni bir sömürge paylaşımı öngören barış anlaşmaları, Paris’te 18 ocak 1919’dan 10 ağustos 1920’ye dek süren “barış konferansı” aracılığıyla sağlandı. Konferans çalışmaları, temsilcilerinin davet dahi edilmediği Bağlaşık Devletlere, karşı oluşturulan koalisyonun otuz iki ülkesini bir araya getirdi. Versailles Antlaşması ve Sonuçları 2. Dünya Savaşı’na kadar geçecek dönemdeki siyasi tarihi etkileme açısından belirleyici oldu.

Wilson prensipleri” ve Wilson’un “on dört maddesi” tartışmaların temelini oluşturmasına rağmen kazananların Almanya’ya karşı takındığı tavır korku duygulan ve rövanş endişesiydi. Savaşın açtığı yaralar, bütün devleri gelebilecek yeni tehditlere karşı güvenliklerini garanti altına almaya yöneltti. Zaten zayıf olan Avusturya – Macaristan ve Osmanlı imparatorlukları savaşın son yılından itibaren çöküşe geçmişlerdi. Bağlaşıklar farklı ulusların hak taleplerini kendi çıkarlarına uygun biçimde onaylayıp reddederek, bu imparatorlukların parçalanmasını onaylamaktan başka bir şey yapmadılar.

Versailles Antlaşması ve Sonuçları

Merkezî kuvvetlerinin askerî yenilgisinin Avusturya – Macaristan Imparatorluğu’nun dağılmasını ve Almanya’nın çevresinde bir “güvenlik hattı” oluşturan küçük devletlerin kurulmasını (Avusturya, Macaristan, Çekoslovakya) hızlandırmasına karşılık, ilerleme ve modernleşmenin gereklerine uyum sağlamaktan aciz Osmanlı İmparatorluğu, 1923 yılında yerini Mustafa Kemal Atatürk tarafından yönetilen Türkiye Çumhuriyeti’ne bıraktı. II. Wilhelm’in tahttan çekilmesinden sonra, Alman imparatorluğu da yok oldu: 11 ağustos 1919’da, Kurucu Meclis yeni Weimar Cumhuriyeti’nin kuruluşunu resmen ilan etti.

Rusya’da çarlık rejimi 1917’de Ekim Devrimi’yle yıkılmıştı: Versailles Konferansı katılımcıları için önemli olan, sosyalizm “salgınını” önlemek amacıyla, Sovyet Rusya’yı Avrupa’nın geri kalan bölümünden yalıtmaktı. Rus sınırı boyunca tampon devletler yaratılması (Finlandiya, Baltık ülkeleri, Polonya), tartışmalı sınırlarda küçük uluslar mozaiği oluşmasıyla sonuçlandı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir