Weimar Cumhuriyeti Nedir?

Weimar Cumhuriyeti Almanya’da Cumhuriyet Berlin’de 9 kasım 1918’de ilan edildi. Çoğunlukta olan sosyal demokratlar bu anayasal ve siyasî değişikliğin hazırlayıcısıydılar. Dolayısıyla terhisler süresince ve ateşkesi hazırlayan görüşmeler sırasında düzeni sağlamak da onlara düşüyordu.

11 ağustos 1919 tarihli Weimar Anayasası demokratik ve parlamenter bir cumhuriyetin kurulmasını sağladı. Bu anayasa ile toplumda bir uzlaşma yaratmayı hedefliyordu. Çünkü savaş sonrasında Alman toplumu tam bir kaos içindeydi. İşçiler Bolşevik Devrimi’nin etkisi altındaydı. Sonuç olarak, askerî gücün sürekliliği, genç cumhuriyetin üzerine yaslandığı temellerden biriydi. Ve 1918-1919 yılları arasında meydana gelen başkaldırı eğilimlerini bastırmak da ordu birimlerine düştü.

Weimar Cumhuriyeti Nedir?
Weimar Cumhuriyeti Nedir?

İmparatorluğun yönetim organizasyonunu ele geçiren, yargıyı, okulları ve üniversiteleri iyileştirmekten vazgeçen sosyal demokratların bu tutumu, onları Anayasa tarafından öngörülen reformları hayata geçirmekten alıkoyuyordu. 19 ocak 1919’daki seçimlerden sonra sosyal demokratlar, bağımsız sosyalistler, Katolikler arasındaki koalisyon iktidara geldi. Bu aynı zamanda muhafazakârların yenilgisi demekti. Ancak Haziran 1920 seçimleri, çok net bir eğilim değişikliğini açığa çıkardı.

Sağda ve solda yer alan daha radikal partiler oylarını artırırken, koalisyon oylan yüzde 76 dan
yüzde 43,6 ya geriledi. Giderek büyüyen bu güvensizlik ortamında, aşın sağcılar (1920’de Wolfgang Kapp, 1923’te Adolf Hitler) tarafından düzenlenen devlete karşı darbe girişimleri bastırılmasına bastırıldı, ancak sol görüşlü militanlar, işlediği daha önemsiz suçlardan yargılandı ve cezalandırıldı.

1920’li yılların başında, Weimar Cumhuriyeti, durmadan hükümet değiştirerek ciddi bir siyasî istikrarsızlıkla ve baş döndürücü bir enflasyonla sarsıldı. Endişe ve memnuniyetsizlik duygusunun dalga dalga yayılması, çok yakında ölümcül sonuçlar doğuracaktı. Hemen her zaman azınlık hükümeti şeklinde görülen hükümetler için, Versailles Antlaşması ‘nın hükümlerine saygı, en hassas problemlerden biriydi. ”Tazminatlar” sorunu, politikacılara karşı ofke ve hıncın artmasına neden oluyordu,

1924’ten başlayarak, Almanya her şeye rağmen, uluslararası sahnede önemli rol oynamasını ve ABD’nin yardımları sayesinde tazminatları ödemesini sağlayacak, siyasi istikrarla dolu bir beş yıl geçirdi. 1925’te, Mareşal Paul Von Hindenburg’un başkan olduğu seçim, askeri çevrelerin ve onların antidemokratik taleplerinin işine yaradı. Bu seçim aynı zamanda, Weimar Cumhuriyeti’nin sınırlarını da ortaya koydu

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir